under konstruksjon

GENERELLE VILKÅR HENDRIKS AS VARMEPUMPE VEDLIKEHOLD ABONNEMENT

GENERELLE VILKÅR HENDRIKS AS VARMEPUMPE VEDLIKEHOLD ABONNEMENT

Trivelig å bo og jobbe. Hendriks as har tatt hånd om dette siden 2012. Med vår teknologi og kunnskap gjør vi ditt nærmiljø mer behagelig, sunt, trygt og energieffektivt.  

Vil du vite mer?

Ring +4792232401, send e-post til post@hendriks.no eller gå til www.hendriks.no. Din avtalepart er Hendriks as., etablert i Rena, MVA 998466717NO.

Takk for at du tegnet et tjenesteabonnement. Som med ethvert produkt du kjøper fra oss, har du rett til service og det er rettigheter og forpliktelser. For eksempel om hva som skjer hvis enheten slutter å fungere, eller om du ønsker å stoppe tjenesteabonnementet. Disse betingelsene inneholder de avtalene vi gjør med hverandre. Les dem nøye, for de er viktige. På denne måten sikrer vi sikker og riktig bruk og maksimal brukerglede av produktene våre.

Innhold

A. Generelle avtaler

1. Hva mener vi med…?

2. Hvem er vi?

3. Hvilke regler gjelder?

4. Kan vi endre reglene?

5. Hva er vi ansvarlige for?

6. Hva kan du gjøre hvis du har en klage?

7. Hvordan håndterer vi dine personopplysninger?

B. Betalingsregler

1. Hvilke regler er det for betaling?

2. Hva skjer hvis du ikke betaler i tide?

C. Produktregler

1. Hva mener vi med…?

2. Hva har du krav på?

3. Hvilke krav må du oppfylle for at vi kan levere produktet

å levere?

4. Hva forventer vi av deg?

5. Hva består de leverte varene eller tjenestene av? 6. Hva skal man gjøre ved feil?

7. Hvordan kan du stoppe avtalen?

8. Når kan vi stoppe avtalen?

9. Hva skjer hvis vi sier opp avtalen?

10. Detaljer.

Trenger du hjelp raskt?

Er det en nødsituasjon eller en funksjonsfeil? Ikke nøl med å ringe oss umiddelbart: +47 92232401. Du kan ringe oss dag og natt. Vi kommer selvfølgelig så fort som mulig, for vi lar deg ikke stå ute i kulden.

A. Generelle avtaler

1. Hva mener vi med…?

Kontraktsvilkår: Dette er dokumentet du leser nå. Denne inneholder 

A. Generelle avtaler, 

B. Betalingsregler og

C. Produktregler.

Avtale: dette er summen av avtaler om produktet eller tjenesten. Avtalen består av ordrebekreftelsen eller tilbudet som er signert eller akseptert av deg, og kontraktsbetingelsene. 

Avtalen gjelder for kjøp, utleie, abonnement og en kombinasjon av disse.

Ordrebekreftelse: dette er dokumentet som viser hva vi har avtalt med hverandre om produktet og/eller tjenesten. Dine opplysninger er også oppført her. Ordrebekreftelsen er en del av avtalen.

Du: den personen eller organisasjonen Hendriks as har inngått avtalen med. Dette kan være en avtale om å levere et produkt eller en tjeneste. I ordrebekreftelsen står det hvilken type avtale vi har inngått med deg. Du kan være leietaker, kjøper, klient eller en kombinasjon av disse.

Vi/vi/oss: Hendriks as

2. Hvem er vi?

Vi er Hendriks as. Hendriks as gir deg teknologi som passer deg. Du kan alltid stole på at denne teknologien fortsetter å fungere som den skal, takket være regelmessig og pålitelig vedlikehold. Slik at teknologien gjør akkurat det du vil at den skal gjøre.

3. Hvilke regler gjelder?

 • Avtalene i ordrebekreftelsen eller tilbudet. 
 • Avtalene i disse kontraktsvilkårene.

Alle avtaler utgjør til sammen avtalen. Nederlandsk lov gjelder for avtalen.

Vi kan overføre rettighetene og forpliktelsene i henhold til denne avtalen til et annet selskap hvis vi sikrer at dette selskapet overholder avtalene under denne avtalen. Du gir oss tillatelse til å gjøre det på forhånd.

4. Kan vi endre reglene?

•Vi kan endre prisene og vilkårene i avtalen. Gjør vi dette vil vi alltid sende deg et brev eller e-post om dette på forhånd. Endrer vi prisene innen tre måneder etter avtalestart? Da kan du si opp avtalen umiddelbart.

I spesielle tilfeller kan vi gjøre andre avtaler med deg. Hvis vi gjør det, vil vi informere deg på forhånd via brev eller e-post.

I tilfelle hendelser som ikke er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene, vil vi bestemme hvordan vi skal håndtere dem.

5. Hva er vi ansvarlige for?

Vi sørger for at avtalene i avtalen gjennomføres så godt som mulig.

Vi leverer produkter eller tjenester riktig og i samsvar med de juridiske reglene og gjeldende forskrifter.

Gjør vi skade på dine eiendeler? Og er vi ansvarlige for det? Da skal vi erstatte skaden. Vi gjør dette opp til maksimalt  1 000 000 kr per sak.

Vi erstatter ikke immaterielle skader eller skader som følge av skade på varer, for eksempel forretningsskade (tap av fortjeneste eller inntekt). 

Vi er ikke ansvarlig for drift/konstruksjon av eksisterende installasjoner og koblinger.

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaket av frysing, lynnedslag, forurensning av innendørs rør, rørlekkasje eller feil i gass- eller strømnettet. Vi er heller ikke ansvarlige ved force majeure eller driftsfeil.

6. Hva kan du gjøre hvis du har en klage?

Noen ganger går det galt med en ordre eller vi gjør bare en feil. Det er irriterende, spesielt for deg. Har du en klage på dette? Gi oss beskjed raskt. Vi skal gjøre vårt beste for å gjøre det riktig. Klarer du ikke å løse saken med vår medarbeider? Da kan du sende inn klagen til vår ledelse. Send en e-post til oss på heniette@hendriks.no eller besøk vår nettside www.hendriks.no. Er du ikke fornøyd med løsningen vår? Send deretter klagen til forliksrådet.

7. Hvordan håndterer vi dine personopplysninger?

Dersom du inngår en avtale med oss ​​eller ber om et tilbud, vil vi be deg om personopplysninger. Disse dataene brukes til å vurdere søknaden, utføre avtalen, analyser, risikostyring og til markedsføringsformål. Hvis du ikke setter pris på informasjon om våre produkter og tjenester, kan du gi oss beskjed via henriette@hendriks.no eller på telefon +4796725405

B: Regler for betaling

1. Hvilke regler er det for betaling?

Servicekontrakten starter etter at vi har utført en apparatinspeksjon og førstegangsvedlikehold og har akseptert apparatet for servicekontrakten.Du betaler Hendriks as på forskudd per måned eller kvartal ved avtalegiro eller med VIPPS. Dette debiteres rundt den 27. i måneden.

Dersom abonnementet sies opp midt i måneden, betaler du fortsatt for hele måneden.

Hvis enheten ikke fungerer som den skal eller ikke brukes riktig (for eksempel fordi strømforsyningen er avbrutt), er dette ingen grunn til å redusere betalingen for abonnementet. Med mindre vi bestemmer oss for det.

Vi kan justere de avtalte satsene årlig. Vi vil ikke informere om dette dersom vi for justeringen bruker prosentsatsen fastsatt av Statistisk sentralbyrå for endring i timelønn inklusive særskilte belønninger.

2. Hva skjer hvis du ikke betaler i tide?

Betaler du ikke innen 14 dager etter fakturadato? Da kan vi belaste deg med administrasjonskostnader, inkassokostnader og lovpålagte renter.

Hvis du ikke betaler i tide eller hvis vi forventer at du ikke betaler, kan vi stoppe det avtalte arbeidet. Materialene som ennå ikke er behandlet forblir vår eiendom til

du betaler.

For inkasso følger vi lovreglene som lov om inkassokostnader. Dersom du ikke betaler i tide, sender vi deg en betalingspåminnelse. Du må da betale innen 7 dager. Betaler du ikke denne purringen, får du en inkassovarsel. Du må da betale innen 14 dager.

  Vi belaster purrekostnader og renter for hver faktura du ikke betaler i tide. Hvis du fortsatt ikke betaler, tar vi lovpålagte innkrevingstiltak. Kostnadene ved dette er for deg.

C. Produktregler

 1. Hva mener vi med..?

Byggemelding: er en tidligere betegnelse på skriftlig søknad som skulle sendes kommunen før et byggearbeid settes i gang.

Vedlikehold: Vedlikeholdsarbeid på apparatet med sikte på å forbedre og/eller gjenopprette korrekt og sikker drift.

Plot: Bygningen der enheten er plassert. 

Enhet: Installasjonen som består av:

– Den komplette varmepumpen som beregnet og levert av produsenten;

– Denne varmepumpen har funksjonene til å varme opp

hjem og/eller tilberedning av varmt sanitærvann;

– Avhengig av type varmepumpe består installasjonen av

fra en innendørs installasjon («innendørs installasjon») og i noen situasjoner en utendørs installasjon («utendørs installasjon»);

– Utendørsinstallasjonen består av en utedel med koblinger og rør opp til en maksimal lengde på 1 meter fra utedelen. Eller kortere hvis rørene ikke er tilgjengelige;

– Innendørsinstallasjonen består av følgende (mulige) komponenter: innendørsenhet, varmtvannstank til husholdningsbruk, buffertank for sentralvarme, pumper og kontrollelektronikk, forutsatt at de er installert i samme rom;

– Kaldt- og varmtvannstilkoblingen, med innløpskombinasjon opptil maksimalt 1 meter fra innendørsinstallasjonen;

– Sentralvarmetilkoblingene frem til første kobling, ventil, fordeler og andre komponenter inntil maksimalt 1 meter fra innendørsinstallasjonen;

– Trykkmåleren, påfyllingsventilen, sikkerhetsventilen og ekspansjonskaret. Forutsetningen er at disse komponentene skal installeres i samme rom som innendørsinstallasjonen;

– Elektronisk temperaturkontroll og uteføler levert av produsenten og tilhørende varmepumpen;

• Erklæring ‘ingen asbest’: Dette er en rapport som sier at det ikke er asbest i hjemmet ditt. Denne rapporten må lages av et sertifisert firma.

2. Hva har du krav på?

Abonnementet:

 • Så snart Enheten er i samsvar med reglene våre, starter tjenesteabonnementet. Vi vil inspisere varmepumpe så snart som mulig etter søknaden din, men senest innen to måneder.
 • Du må betale kostnadene for kontrollen. Inntil Enheten er godkjent, vil kostnadene for håndtering av funksjonsfeil og mulige reparasjoner, materialkostnader og arbeid belastes.
 • Er enheten godkjent av oss? Da tar vi oss av vedlikehold og inspeksjon samtidig. Dette gjør vi som en del av tjenesteabonnementet.
 • Hvis du tegner en servicekontrakt med oss, tar vi oss av: 
    • Vedlikehold og kontroll av enheten;
    • Vi løser feil og tar oss av reparasjoner. Se ‘Hva ska hva skal jeg gjøre ved feil?’.
 • Har du flere varmepumper i huset? Da må du tegne en servicekontrakt for hver varmepumpe.

3. Hvilke krav må du oppfylle for at vi skal levere produktet eller tjenesten?

• Dersom det er grunn til å gjøre det og/eller vi ber om det, må du kunne vise en «ingen asbest»-erklæring om at det ikke er asbest på arbeidsplassen. Du er ansvarlig for å fjerne og deponere eventuell asbest og for å gjøre området (asbest og) støvfritt.

• Arbeidsplassen skal være lett tilgjengelig. Tilgjengelighet skal også være god helse og sikkerhet.

• Ved varmepumpe med 5 kg eller mer kuldemedium skal det alltid foreligge en oppdatert loggbok.

• Har du en enhet der vedlikehold krever spesiell oppmerksomhet, fasiliteter eller en annen vedlikeholdssyklus? Eller anbefaler produsenten av enheten dette? Da må du informere oss på forhånd. Det kan hende vi må betale ekstra for dette. Vi vil fortelle deg dette før arbeidet starter.

 • Ventilasjonsanlegg må oppfylle kravene til produsenten av det installerte apparatet.
 • Apparatet må installeres i henhold til produsentens anvisninger.

• Vi kan ekskludere eller nekte enheter. Dette gjør vi for eksempel hvis det ikke er deler på lager eller hvis de ikke er tilgjengelig under normale forhold eller innen rimelig tid. En tekniker kan også ha andre grunner til å nekte et apparat, som han vil diskutere med deg på stedet.

Ekstra arbeid:

• Hvis tilleggsarbeid er nødvendig, vil eventuelle tilleggskostnader være for din regning. Du vil motta et tilbud på dette. Vi vil kun utføre ekstraarbeidet dersom du samtykker til dette.

• Må det søkes om (bygge)tillatelser? Da må du passe på det. Kostnadene ved dette er for din regning.

• Du betaler ekstra kostnader på grunn av mangler ved eksisterende installasjon (inkludert funn av asbest) selv.

 • Kostnadene for ekstraarbeid vil bli fakturert i etterkant.

• At du leser disse vilkårene nøye og følger dem.

• At du setter oss i stand til å utføre det avtalte arbeidet.

• At du sørger for at arbeid du har utført av andre ikke hindrer eller forsinker vårt arbeid.

• At du bruker Enheten og klimasystemet etter hensikten og at du håndterer det med forsiktighet.

• At du følger våre instruksjoner for bruk av Enheten.

• At du gjør ditt beste for å forhindre skader og skader.

• At du rapporterer feil eller mangler til oss så raskt som mulig. Dette er også for din egen sikkerhet.

• At du gir oss tilgang for vedlikehold og/eller feilsøking.

 • Hvis arbeidet vårt utføres senere av en ekstern faktor (dvs. ikke kan tilskrives oss), vil vi belaste deg for dette.

5. Hva består varene og/eller tjenestene av?

I. Hva faller inn under abonnementet på varmepumpens grunnleggende service og vedlikehold?

• Service- og vedlikeholdsabonnementet består av:

a. Service annethvert år (eller tidligere hvis

kreves av produsenten av enheten).

b. Feilsøking.

OBS!: Dette inkluderer utrykningskostnader innenfor 30 km, men ekskluderer materialkostnader og arbeidskostnader utenom ordinært vedlikehold (reparasjon) og eventuelle kostnader for en saks/annet utstyr som kreves for å utføre arbeid på en utedel, hvis aktuelt.

II. Hva dekkes ikke av ‘Varmepumpens grunnleggende service- og vedlikeholdsabonnement’:

 • Vi vil belaste deg for kostnadene som påløper oss i følgende tilfeller:

a. Dersom du og/eller brukeren ikke overholder det avtalte

holdt regler. Og vi blir hindret av dette i utførelsen av vårt arbeid.

b. Hvis feilen skyldes:

– Dine handlinger, slik at vi ikke kan utføre vedlikeholdet;

 • Feil applikasjon, design eller innstillinger av Toestel, 
 • Enhet, og mulige komfortklager som følge av dette

har;

– Andre varmegeneratorer, hydrauliske kontroller el

kretser i klimasystemet eller varmtvann

distribusjonssystem

– Problemer forårsaket av kilden ved en

bakken kilde varmepumpe;

– Problemer forårsaket av luftkanalene hvis det er

Koblet til;

– Ingen eller feil elektrisk spenning på enheten

som spesifisert i leverandørens vilkår og betingelser;

– Lynnedslag, frostskader, tilsmussing av

innvendig rør, rørlekkasje eller funksjonsfeil i

strømnettet eller andre eksterne årsaker;

– Uforsiktig drift av deg, slik som det i feil

posisjon av brytere eller feil innstillinger;

– Blokkering på grunn av kalsiumavleiringer og diffusjon;

– Kapasitetsproblemer og/eller for mye/mangelfull vann,

eller for mye luft i klimasystemene (radiatorer og/eller

gulvvarme)

– Programmene til romtermostaten og/eller

temperaturregulering. Omprogrammering og utskifting

batterier dekkes ikke av tjenesten vår;

– Endringer i klimasystemet som påvirker forsvarlig funksjon

påvirke enheten negativt og/eller gjøre den utilgjengelig. Disse endringene ble selvsagt ikke gjort av Hendriks as. Vil du at Hendriks as skal gjøre endringer i installasjonen din? Da kan dette gjøres til en pris som er oppgitt på forhånd.

Mellompåfylling og utlufting av klimaanlegg og/eller rengjøring av luftekanaler dekkes ikke av tjenesten. Må vi tilbakestille endringer du har gjort? Da betaler du kostnadene for dette.

6. Hva skal man gjøre ved feil?

Du kan rapportere feil dag og natt. Ring for dette:

+47 92232401

Merk: Hvis feilen oppstår på utendørsenheten, kan værforholdene og/eller klokkeslettet begrense hastigheten på feilen.

 • Du kan også ringe oss 24 timer i døgnet for å rapportere ulykker på telefonnummer: +47 92232401
 •  

7. Hvordan kan du stoppe avtalen?

 • Abonnementet har en minimumsperiode på ett år
 • Ønsker du å si opp abonnementet innen denne perioden? Som kan. Men du betaler da prisen for de ubetalte avdragene det første året pluss 350kr administrasjonskostnader.
 • Du kan si opp abonnementet skriftlig eller på e-post. Du har en oppsigelsestid på en måned på dette.
 • Skal du flytte eller selge tomten? Gi oss beskjed minst en måned i forveien. Det er mulig å overføre abonnementet til etterfølgende eier av tomten. Men dette må gjøres i samråd med oss ​​og ny eier.
 • Dør du? Da kan dine arvinger stoppe abonnementet. Vi tar ingen administrasjonskostnader for dette.
 • 8. Når kan vi stoppe avtalen?
 • Vi kan si opp abonnementet for tidlig hvis du følger ikke reglene. Vi vil da gi deg beskjed skriftlig. Du har da fem virkedager på deg til å oppfylle dine forpliktelser. Gjør du ikke dette vil oppsigelsen være endelig fra datoen som er oppgitt i brevet eller e-posten vi sender deg.
 • Vi kan også si opp abonnementet for tidlig hvis du er i en tilstand av konkurs eller betalingsstans eller hvis
 • eiendommen din er beslaglagt. Datoen for du vil da motta oppsigelsen skriftlig fra oss.
 • Selv om vi ikke liker å gjøre det, er det grunner til at vi kan si opp abonnementet umiddelbart og uten varsel. Vi kan gjøre dette hvis du viser atferd som er i strid med de generelt gjeldende atferdsreglene og reglene i disse vilkårene og betingelsene. Som: aggressiv oppførsel, manglende samarbeid med kontroller og farlige situasjoner.
 • Abonnementet kan også avsluttes hvis det viser seg at deler ikke lenger er/dårlig tilgjengelig og/eller enheten ikke lenger støttes av produsenten. I dette tilfellet vil ingen kostnader belastes.

9. Hva skjer hvis vi sier opp avtalen?

• Den avtalte tjenesteytelsen opphører når tjenestekontrakten sies opp.

10. Specialtilbud

Det kan være (farlige) situasjoner der vi må handle umiddelbart. Dersom det (fortsatt) er mulig, vil vi alltid gjøre dette i samråd med deg. Dersom konsultasjon ikke lenger er mulig, vil vi stoppe arbeidet eller iverksette passende sikkerhetstiltak. Det kan hende vi må pådra oss kostnader for dette som du må betale.

Disse vilkårene gjelder fra 1 mai 2022. 

Handlekurv