Hendriks as

Kjøpsvikår (under konstruksjon)

1 april 2022

DEFINISJON AV PARTENE

Selger: Hendriks as

Organisasjons nummer: 998466717MVA

Postadresse: Arnestadgutua 163, 2450 Rena

Hentepunkt for varer: Grinihagen 1, 2450 Rena

Epost: post@hendriks.no

Telefon: 92232401

Kundeservice: 96725405

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Heretter benevnt blant annet kunden, du, deg, din eller ditt

GENERELT

Kjøpsvikårene gjelder for alt salg produkter og tjenester fra Hendriks AS til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, samn met kundens bestilling utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år, kan du bare handle ved å betale ved levering. Det er også mulig å få en mynlig, til å foreta handelen for deg. Vi inngår ikke avtaler med mindreårige (under 15 år) uten foresattes godkjenning. 

Hendriks AS leverer kun i Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i ulike lover; som for eksempel;

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35

PRISER

Prisene, som oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. 

Prisene spesifisert i tilbudene og fakturaene kan vises med eller uten mva. For bedrifter velger vi å lage priser på fakturaer og tilbud uten MVA. 

Opplysninger om de totale kostnadene kunde skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, miljøgebyr, toll og lignende) og leveringskosnader (frakt, porto, fakturagebyr, servicebil, emballasje en videre) samt specifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Ordere med eventuelle feil prising vil bli kanselert. Priser før eventuell rabatt i butikk er å forstå som veiledene priser fra leverandør. informasjon om prisøkninger fra leverandører informeres i god tid slik at du har mulighet til å få varen billigst mulig før prisøkningen slår inn.

TILBUD

Tilbudene gjelder i 1 måned.

Eventuelle gravinger, anleggsarbeider, kjerneboring, elektriske installasjoner, gjennomføring av kabler og andre tekniske installasjoner som ligger i byggeområdet er ikke inkludert i prisen. Disse skal spesifikt oppgis på tilbudet.

Prisene i tilbudet er basert på sist oppgitte priser på utstyr og lønn, og er gitt med forbehold om eventuelle senere prisøkninger.

Aktiviteter utenfor opprinnelig avtale som beskrevet ovenfor regnes som tilleggsoppdrag.

For bestillinger over 10 000 kr kan vi sende forskuddsfaktura. Så snart denne fakturaen er betalt, avtaler vi en avtale med deg for å starte arbeidet.

Vi garanterer et solid og tradisjonelt arbeid og håper å motta din bestilling.

BETALING OG KREDITT

Vi kan foreta en kredittsjekk på kunder.

Ved mindre god kredittverdighet eller manglende historikk skal store bestillinger betales på forhånd før levering/arbeidet.

Vi vil foreta en kredittsjekk hver gang bestillingen deres overstiger 10 000 kr inkludert mva.

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge partner når kjøperens bestilling er mottatt av Hendriks as. En part er likevel ikke bindet av avtalen hvis der har forekommet skrive-eller tastefeil i tilbudet /order fra Hendriks as eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

ORDREBEKREFTELSE

Når Hendriks as har mottatt din bestilling, kan Hendriks as bekrefte ordren å sende en ordre bekreftelse til deg.

Det anbefales at du kontrollerer ar ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrte bekreftelsen, bør du ta kontakt med Hendriks as så snart som mulig. 

LEVERING ELLER START JOBBER

Vi har mange produkter på lager. Vi leverer bestillinger eller starter arbeidet når vi har alle varene på lageret vårt.

Har vi bedt om forskudd må dette betales først før vi kan starte/sende bestilling. 

Vi pakker og sender bestillinger fortløpende etter hvert som vi mottar dem, og normalt innen 2-3 virkedager.

VAKTMESTER TJENESTER 

FAKTURA

Når du legger inn en bestilling i nettbutikken vil du umiddelbart motta en faktura på e-post.

Øvrige bestillinger og tjenester vil bli fakturert i etterkant.

Vi sender faktura per e-post til alle kunder. Men hvis papir-faktura er foretrukket, kommer det et fakturagebyr på 56,25kr pr. utsending.

BETALING

Hendriks kan kreve betaling så snart enkeltprodukter er hentet. Ved store bestillinger kan det kreves forskudd før arbeidet starter.

Faktura sendes i etterkant for arbeid på stedet. Betalingsfristen er 7 dager. Ved uteblivelse sendes purring med en bot på 35 kr. Deretter følger inkassovarsel med forsinkelsesrenter og en bot på 35 kr. Etter denne perioden overføres fakturaen til et inkassobyrå. Ved betaling etter forfall beregnes rente etter forsinkelsesrenteloven. Leverte varer forblir Hendriks as eiendom inntil de er betalt in sin helhet.

RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over til deg når du eller din representant har hentet varene eller varene leveres til stedet spesifisert av deg.

REKLAMASJON OG RETUR

Ved reklamasjon skal vi varsles innen 24 timer etter mottak av varene.

Fristen for å returnere defekte varer er 30 dager fra varen er mottatt. Returvarer skal returneres ubrukt. Dersom vi mottar varene etter fristens utløp, trekker vi 50 % av varens verdi.

ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING

GARANTI

VARER IKKE KjØPT HOS HENDRIKS AS

Hendriks as kan ikke gi noen garanti på produkter som ikke er levert av Hendriks as. Selv ikke om disse er installert av Hendriks AS.

PERSONOPPLYSNINGER

OPPLYSNINGER I NETTBUTIKKEN

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

FORCE MAJEURE
Med force majeure menes ekstraordinære hendelser som er utenfor partenes kontroll. Eksempler på dette er naturkatastrofer, flom, krig, opprør, streik osv. Denne klausulen løser Hendriks AS fra ansvaret for forpliktelser som Hendriks ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor Hendriks AS sin kontroll.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til Hendriks as  innen rimlig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forliksrådet.

Handlekurv